Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ khí canh trong nhân giống và sản xuất nguồn nguyên liệu húng chanh Ấn Độ (coleus forkoholis) tại Nam Bộ phục vụ phát triển nguồn dược liệu mới thay thế nhập nội

Chủ nhiệm đề tài GS.TS Nguyễn Quang Thạch
Cấp  Bộ
Cơ quan chủ quản  Bộ Công Thương
Lĩnh vực  Nông nghiệp
Thời gian thực hiện 09/2012-09/2014

Mục tiêu đề tài

Áp dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao năng suất, phát triển nguồn dược liệu thay thế cho sản phẩm nhập khẩu.

Nội dung thực hiện

1. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống khí canh để nhân giống cây húng chanh Ấn Độ.
2. Nghiên cứu xây dựng mô hình nhân giống và sản xuất bằng công nghệ khí canh.
3. Chiết tách dược liệu từ cây húng chanh.

Kết quả sản phẩm

Dạng I:
1. Mẫu hệ thống khí canh.
2. Mô hình trình diễn.
3. Cây giống.

Dạng II:
1. Qui trình công nghệ nhân giống Invitro trên cây húng chanh.
2. Qui trình công nghệ nhân giống cây húng chanh trong hệ thống khí canh.

Dạng III:
1. Bản hướng dẫn kĩ thuật trồng cây húng chanh nhân giống từ hệ khí canh.
2. Báo cáo tổng kết.

Đào tạo:
1. Đại học