Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị trị liệu sử dụng LEDs điều biến quang công suất cao ứng dụng trong thẩm mỹ.

Chủ nhiệm đề tài TS. Vũ Ngọc Hải
Cấp  Bộ
Cơ quan chủ quản  Bộ Y tế
Lĩnh vực
Thời gian thực hiện 01/2012-12/2013

Mục tiêu đề tài

1. Làm chủ công nghệ chế tạo thiết bị.
2. Chế tạo một bộ thiết bị đáp ứng các chỉ tiêu kĩ thuật tương đương thiết bị nhập ngoài từ châu Âu, Mỹ, với tỉ lệ nội địa hóa trên 70%.
3. Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm.
4. Thiết bị áp dụng được trong thẩm mĩ chăm sóc da và điều trị các bệnh về da.

Nội dung thực hiện

1. Nghiên cứu tổng quan về photodynamics theraphy (PDT) sử dụng LED và các thiết bị liên quan.
2. Nghiên cứu thiết kế tổng thể thiết bị.
3. Nghiên cứu tính toán thiết kế chế tạo khối LED phát bức xạ trị liệu.
4. Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ nguồn nuôi xung – liên tục cho hệ thống đầu phát bức xạ LED.
5. Nghiên cứu thiết kế chế tạo và tối tưu hóa module điều khiển của thiết bị.
6. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống cơ khí và hệ thống vỏ thiết bị.
7. Lắp ráp, đo đạc, đánh giá, kiểm tra thông số, độ ổn định của thiết bị.
8. Tiến hành thử nghiệm bước đầu của thiết bị.
9. Tổng kết, phân tích kết quả, báo cáo, nghiệm thu.

Kết quả sản phẩm

Dạng I:
1. Qui trình công nghệ chế tạo thiết bị quang trị liệu sử dụng LED điều biến quang ứng dụng trong thẩm mĩ.
2. Tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm.

Dạng II:
1. Bài báo khoa học chuyên ngành.

Đào tạo:
Cử nhân hoặc thạc sĩ