Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống CNC hai bậc tự do


Chủ nhiệm đề tài TS. Phạm Công Bằng 
Cấp  Trường
Cơ quan chủ quản ĐH Nguyễn Tất Thành
Lĩnh vực Cơ khí – Tự động
Thời gian thực hiện 04/2011-03/2012

Mục tiêu đề tài

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống CNC hai bậc tự do

Nội dung thực hiện

1. Phân tích và lựa chọn phương án truyền động.
2. Phân tích phương án, tính toán, và lựa chọn bộ truyền động.
3. Xây dựng phần mềm lập trình điều khiển hệ thống.
4. Triển khai đối với một ứng dụng cụ thể (vẽ) và đánh giá kết quả thực nghiệm.

Kết quả sản phẩm

1. Bản vẽ thiết kế 3D minh họa.
2. Mô hình hệ thống phần cứng với hệ thống truyền động hoàn chỉnh.
3. Chương trình điều khiển hệ thống, thực hiện chức năng tái tạo lại hình vẽ từ hình ảnh.