Thiết kế phần cứng máy phay CNC – kết nối phần mềm thiết kế Board mạch Orcad để làm mạch in một lớp phục vụ giảng dạy cho ngành điện và cơ điện tử


Chủ nhiệm đề tài TS. Ngô Mạnh Dũng
Cấp  Trường
Cơ quan chủ quản ĐH Nguyễn Tất Thành
Lĩnh vực Cơ khí – Tự động
Thời gian thực hiện 6/2012-6/2013

Mục tiêu đề tài

1. Hiểu được phần cứng của máy CNC.
2. Thiết kế chạy trên phần mềm Orcad.
3. Thao tác chuyển đổi dữ liệu trên máy tính đề từ file thiết kế mạch sinh viên phải chuyển đổi thành file CNC và kết nối máy tính với máy CNC và chạy ra board mạch thiết kế.

Nội dung thực hiện

1. Phân tích ưu điểm và khuyết điểm một số linh kiện vật tư thiết bị chính của hệ thống.
2. Lựa chọn phương án thanh trượt và vitme thiết kế cho máy CNC.
3. Lựa chọn phương án kết nối và điều khiển cho máy CNC.
4. Thiết kế hệ thống mạch điện cho hệ thống điều khiển.
5. Giới thiệu phần mềm Mach 3 cho hệ thống.
6. Lắp ráp và vận hành, cân chỉnh hệ thống.

Kết quả sản phẩm

Dạng I:
1. Máy phay CNC cho làm board mạch một lớp có khả năng chạy board mạch kích thước 200×100 mm.
2. Một phần mềm chuyển đổi dữ liệu từ máy tính xuống máy phay CNC.