NTTU tổ chức hội nghị khoa học quốc tế về “Các hệ thống cảm ngữ cảnh và ứng dụng”

Hội thảo có sự tham dự của Ông Mai Văn Huỳnh – Phó chủ tịch tỉnh Kiên Giang, TS. Nguyễn Mạnh Hùng – Hiệu trưởng trường ĐH Nguyễn Tất Thành cùng hơn 70 nhà khoa học trong và ngoài nước đã đến dự, trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học về chủ đề này.

TS. Nguyễn Mạnh Hùng Hiệu trưởng trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Phát biểu tại hội thảo TS. Nguyễn Mạnh Hùng cho biết “với định hướng chiến lược tới năm 2020 trở thành trường trong top 15 đại học nghiên cứu khoa học và ứng dụng của Việt Nam, trường ĐH Nguyễn Tất Thành nhận thức rằng công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học là hai nhiệm vụ không thể tách rời của giáo dục đại học, do đó nhà trường luôn quan tâm đầu tư vào công tác nghiên cứu khoa học. Đồng thời chúng tôi cũng nhận thức sự giao lưu ý tưởng khoa học, trao đổi kết quả nghiên cứu mới với các nhà khoa học quốc tế có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong quá trình hội nghập quốc tế của Việt Nam”.

Ông Mai Văn Huỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

Tiếp đó, ông Mai Văn Huỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cũng đã khẳng định: Hội nghị khoa học quốc tế “Các hệ thống cảm ngữ cảnh và ứng dụng” đã minh chứng cho sự nỗ lực thúc đẩy việc hợp tác quốc tế về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin của Việt Nam và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam. Đây là một trong những hội nghị khoa học quan trọng góp phần vào sự tiến bộ của khoa học máy tính thế giới và Việt Nam.

Tại hội thảo, 20 tham luận của hơn 70 nhà khoa học trong và ngoài nước đến từ 20 quốc gia trong khu vực và trên thế giới đã đưa ra những vấn đề thuộc về khoa học cơ bản trong hệ thống cảm ngữ cảnh, như: chia sẻ về những dòng điện thoại thông minh, các ứng dụng thông minh phục vụ trong đời sống như cách nhận biết, cảm nhận… Những nghiên cứu này cũng nhằm tiến tới một hệ thống tính toán mới cho hệ thống máy tính vào việc phát huy trí tuệ nhân tạo.

Việc nghiên cứu và ứng dụng các hệ thống cảm ngữ cảnh là vấn đề mới trên lĩnh vực công nghệ thông tin. Trước đây các hệ thống thông tin lập trình sẵn chỉ làm nhiệm vụ xác định trước các ứng dụng, khi đưa vào khai thác trong môi trường thực tế thì sẽ có nhiều biển đổi, do đó việc nghiên cứu cảm ngữ cảnh trở thành hệ thống nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển.

NBA