Hội nghị Quốc tế lần thứ tư về Công nghệ Nano và ứng dụng (The 4th International Workshop on Nanotechnology and Application – IWNA 2013)

Hội nghị Quốc tế về Công nghệ Nano và ứng dụng lần thứ tư, IWNA 2013 sẽ được tổ chức từ ngày 14-16 tháng 11 năm 2013. Hội nghị IWNA 2013 được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội cho các nhà khoa học trong và ngoài nước trao đổi kiến thức khoa học công nghệ nano. Hơn nữa, IWNA 2013 sẽ tạo ra một diễn đàn trao đổi giữa các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các chuyên gia trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực công nghệ nano và các công ty có nhu cầu nghiên cứu trong lĩnh vực này.

Những báo cáo có chất lượng khoa học cao sẽ được hội đồng xuất bản của Hội nghị chọn lựa và gửi đến tạp chí khoa học quốc tế thuộc ISI.

Hạn gửi bản tóm tắt (Abstract) tham dự Hội nghị: 31/07/2013

Hạn nộp báo cáo toàn văn (Full paper): 15/10/2013

Thông tin chi tiết xem tại trang web: www.hcmlnt.edu.vn