Hội nghị Quốc tế về nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng Toán học ICMREA-UEL 2013

Tiếp nối sự thành công của hội nghị quốc tế về Toán học và ứng dụng (ICMA1-UEL 2011) và hội thảo về nghiên cứu và giảng dạy Toán (ICREM6 – Malaysia 2011), Trường ĐH Nguyễn Tất Thành phối hợp cùng với Trường ĐH Kinh tế – Luật và các đơn vị tổ chức khác để tổ chức Hội nghị quốc tế về nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng Toán học ICMREA-UEL 2013.

Thời gian: 21/12/2013 ~ 23/122013

Địa điểm: Trường ĐH Kinh tế Luật – ĐH Quốc gia TP.HCM, Quận Thủ Đức

Hội nghị ICMREA-UEL 2013 sẽ tạo ra hướng mới cho các giảng viên, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia ứng dụng logic toán trong giảng dạy, ứng dụng cụ thể trong nhiều lĩnh vực chuyên môn khác.

Hạn gửi bản tóm tắt (Abstract) tham dự Hội nghị: 31/10/2013

Hạn nộp báo cáo toàn văn (Full paper): 15/11/2013

Thông tin chi tiết xem tại trang web:

http://www.uel.edu.vn/?ArticleId=b2e4065b-b114-4aca-812c-8e97ce97f7bb

Hoặc gửi thư về email: icmrea@uel.edu.vn