Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của loài sá sùng tại rừng ngập mặn Cần Giờ làm cơ sở cho việc sinh sản nhân tạo


Chủ nhiệm đề tài GS.TS Lê Huy Bá
Cấp  Tỉnh
Cơ quan chủ quản Sở KHCN TP.HCM
Lĩnh vực Công nghệ môi trường
Thời gian thực hiện 2013

Hợp tác với Trung tâm ứng dụng TBKT Sở KHCN Bến Tre

Mục tiêu đề tài

Nội dung thực hiện

Kết quả sản phẩm