Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thủy canh vào nông nghiệp đô thị Tiền Giang


Chủ nhiệm đề tài ThS. Trần Thị Như Thùy
Cấp  Tỉnh
Cơ quan chủ quản Sở KHCN Tiền Giang
Lĩnh vực Công nghệ sinh học
Thời gian thực hiện 01/2012-01/2014

Chủ nhiệm ban đầu: ThS. Phan Quốc Tâm

Mục tiêu đề tài

1. Thiết lập hệ thống thủy canh phục vụ việc sản xuất rau tại Tiền Giang.
2. Đưa ra qui trình trồng rau sạch từ hệ thống thủy canh.
3. Đào tạo cán bộ kĩ thuật có khả năng xây dựng và vận hành hệ thống thủy canh.

Nội dung thực hiện

1. Nghiên cứu thiết lập và xây dựng hệ thống thủy canh.
2. Nghiên cứu chế tạo dung dịch thủy canh.
3. Nghiên cứu chuyển giao hệ thống thủy canh cho tỉnh Tiền Giang.
4. Qui trình kiểm tra chất lượng rau sau khi thu hoạch.
5. Đào tạo, tập huấn, chuyển giao qui trình kĩ thuật thiết kế, xây dựng và trồng rau thủy canh.
6. Tổ chức tiêu thụ sản phẩm rau sachk thủy canh.

Kết quả sản phẩm

Dạng I:
1. Rau cải ngọt sạch.
2. Rau xà lách sạch.
3. Rau muống sạch.
4. Rau dền sạch.
5. Cà chua sạch.

Dạng II:
1. Mô hình thủy canh dùng cho qui mô gia đình.
2. Mô hình thủy canh dùng cho qui mô sản xuất.

Dạng III:
1. Bài báo khoa học

Đào tạo:
1. Thạc sĩ ngành sinh lí thực vật.